Trinitas-om-os-hund-og-menneske

Om os

Trinitas - psykiatriske service- og terapihunde

Trinitas er en frivillig forening der har eksisteret siden 2014.

Jakob Wilbrandt startede foreningen sammen med Line Oftedal. Jakob havde været på en pilgrimsrejse i forbindelse med et projekt ved Kaospiloterne, hvor han i Grækenland havde fået følge af en gadehund. Han kunne mærke hvor dejligt et selskab det var, og da han kom hjem, undersøgte han det nærmere ved at tale med bl.a. Hanne Skafte Christensen, der arbejder med terapi fra både hunde og heste, samt Line Oftedal der var uddannet hundetræner og adfærdsbehandler, og som havde en del erfaringer med hundens generelle kunnen. Jakob var nysgerrig på, hvad en hund kunne hjælpe et psykisk sårbart menneske med, og om det kunne gøre en forskel på livet.

Foreningen startede ud med at hjælpe de psykisk sårbare borgere der havde en hund, hvor de kunne mærke at hunden gjorde en forskel for dem der hjemme, og derved hjalp dem rigtig meget i deres hverdag, men som de jo ikke kunne tage med de steder, hvor det var rigtig svært for dem at komme – handle ind, på uddannelse, på job, i offentlig transport, til arrangementer med børnene eller med familien. 
Der kom forespørgsler fra borgere fra hele landet, så der blev løbende tilknyttet gode trænere rundt om i landet.

Foreningen, i dag:

 • dækker stort set hele Danmark med trænere
 • hjælper med at matche nye ekvipager, altså vi hjælper borgere uden hunde i forvejen
 • har samarbejde med:
  • kommunerne – hvor vi hjælper ved visitationer
  • Veterancentret
  • DOG Copenhagen der donerer seler og liner til alle vores medlemmer
  • Sarah Bach Studio – Skrædderi og Design der syer vores dækkener
  • og en håndfuld andre…

Vi søger hele tiden ny viden i fht. træning af ekvipagerne, og er meget interesseret i at få flere samarbejdspartnere der kan hjælpe os i arbejdet med den psykiatriske servicehund, som vi synes er så vigtigt for så mange mennesker. Sammen kan vi hjælpe mange psykisk sårbare borgere der gemmer sig derude, grundet en tabubelagt sygdom, som vi faktisk godt kan afhjælpe til at få et bedre liv.

Foreningen arbejder med psykiatriske servicehunde til psykisk sårbare borgere. Vi samarbejder med borgere selv om træningen af hunden, så de sammen kan hjælpe hinanden igennem hverdagens udfordringer. Hundene bliver trænet til at kunne begå sig i det offentlige rum sammen med deres ejere, og deres ejere bliver trænet til at kunne forstå deres hunds signaler, så de kan hjælpe sig selv. Alt dette gør, at den psykisk sårbare borger nu kan leve et mere normaliseret liv, hvor de kan deltage i de daglige gøremål, som er en helt naturlig ting for mange andre borgere. 

Vi arbejder også med terapihunde, der trænes til at kunne hjælpe deres ejer med at hjælpe psykisk sårbare mennesker. Det kan være som icebreaker hos en psykolog, som maskot på et værested, som skolehund blandt autistiske børn, eller som støttehund ved en sagsbehandler.

Kig rundt på vores hjemmeside, og se hvad vi kan tilbyde netop dig. Kontakt endelig vores koordinator, Trine Bargmann, for mere viden, hun hjælper dig gerne igennem diverse spørgsmål.

Picture of Koordinator, Trine Bargmann

Koordinator, Trine Bargmann

Har du spørgsmål? Kontakt vores koordinator, Trine Bargmann.

Vores vedtægter

Læs vores forenings vedtægter – opdateret og vedtaget d. 03/02/22.

Årlig generalforsamling

Nedenfor kan du finde dagsordner og referater for generalforsamlinger med start i år 2022.

 

Indsamlingsnævnet

 •  

Vores bestyrelse

Picture of Trine Bargmann

Trine Bargmann

Formand

Picture of Michelle Hyde Jørgensen

Michelle Hyde Jørgensen

Næstformand

Picture of Karina Hindborg

Karina Hindborg

Sekretær

Picture of Ann B. Sørensen

Ann B. Sørensen

Kasserer

Picture of Karin Nissen

Karin Nissen

Suppleant