Hund giver tryghed til menneske.

Kommunal bevilling til psykiatrisk servicehund

Til Danmarks kommuner vedrørende samarbejde

Trinitas i samarbejde med Danmarks kommuner

Kommunal bevilling til en psykiatrisk servicehund for psykisk sårbare borgere er noget, vi rigtig gerne vil hjælpe flere kommuner til at se værdien i. I øjeblikket samarbejder vi med 28 kommuner. Kommunerne vil på den måde være med til at give en medborger et styrket fundament, til at få en hverdag til at hænge sammen, og sørge for at de bedre kan varetage de mest almindelige gøremål i hverdagen, såsom at købe ind, tage bussen og/eller få sig en uddannelse.

Værdien for kommunerne i det arbejde, Trinitas gør inden for dette område, er udover det rent menneskelige, også en økonomisk forbedring. Dette skyldes at borgeren højst sandsynligt skal have mindre hjælp fra det offentlige, når de er mere selvhjulpne sammen med deres psykiatriske servicehund. Vi oplever endda i nogle tilfælde, at bostøttetimer nedsættes eller helt kan undværes.

Ved at bevilge en borger en psykiatrisk servicehund, kan kommunen altså drage flere fordele. En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at udvikle sig selvstændigt og leve et liv som andre mennesker på samme alder – blandt andet ved at styrke muligheden for at varetage hverdagens gøremål selvstændigt. Herunder at:

  • tage til lægen
  • tage offentlig transport
  • handle ind i dagligvarebutikker eller shoppe
  • bruge kommunens kulturelle tilbud
  • deltage i sociale aktiviteter

 

Den psykiatriske servicehund, gør samtidig også borgeren en aktiv del af samfundet, f.eks. ved at øge muligheden for at borgeren:

  • flytter hjemmefra
  • tager en uddannelse eller
  • kan påtage sig et arbejde
 
En psykiatrisk servicehund kan desuden mindske og forebygge tilbagefald hos en borger. Tilbagefald kan bevirke, at borgeren isolerer sig selv, udvikler psykotiske symptomer og mister evnen til, at tage initiativ. Det er slet ikke et værdigt liv.
 
Trinitas tilbyder en pakkeløsning til kommunerne, der sikrer at borgeren og deres hund bliver trænet, certificeret og re-certificeret. Kommunen har herefter ikke flere udgifter i forbindelse med træningen af hunden.

Den psykiatriske servicehund er en borgers hjælp til selvhjælp.

Dokumenter

Til dig, som ønsker kommunal bevilling

En kommune kan med fordel bevilge en psykiatrisk servicehund til en borger– altså økonomisk hjælpe en borger med at få trænet og certificeret en psykiatrisk servicehund. Den søges under hjælpemiddel paragraf 112. Vil du vide mere? Kontakt vores koordinator, Trine Bargmann, for mere information og guide.

psykiatrisk-servicehund-butik

Ankestyrelsen har den 29. september 2018 præciseret reglerne for tildeling af servicehunde til borgere.

Principafgørelse 49-18 konkretiserer, hvornår en borger med varigt nedsat psykisk funktionsevne kan få bevilget en servicehund som et hjælpemiddel. Afgørelsen tager også stilling til, om der kan bevilges træning af en borgers egen hund til servicehund.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at:

“En hund, der er særligt trænet til at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne er en servicehund, og den kan bevilges som et hjælpemiddel. En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning til servicehund. Det vil sige, at hunden, der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk funktionsevne, er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, er også en servicehund.”

“Når borgers egen almindelige hund gennemgår træning til servicehund, ændrer hunden karakter i servicelovens forstand. Hunden går fra at være omfattet af begrebet sædvanligt indbo til at have formålet at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Selv om hunden ikke er udvalgt og særligt trænet fra hvalp med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne, kan det ikke udelukkes, at den på et senere tidspunkt kan trænes til servicehund. I den situation er det træningen af hunden, som kommunen kan bevilge som et hjælpemiddel.”

Bevillingseksempler

Herunder kan du se eksempler på bevillingsaftaler med to kommuner. Filerne åbnes ved at trykke på filnavnet.

Picture of Koordinator, Trine Bargmann

Koordinator, Trine Bargmann

Har du spørgsmål vedrørende priser på træningsforløb for kommunen og kommunal bevilling af psykiatrisk servicehund via Trinitas? Kontakt vores koordinator, Trine Bargmann.