Trinitas_psykiatriske-servicehund-i-boligforeninger

Psykiatrisk servicehund i boligforeninger

Må jeg have min psykiatriske servicehund i min lejebolig?

Det er i Indenrigs- og Boligministeriet fastlagt, at personer med vedvarende psykisk funktionsnedsættelse har ret til at holde servicehund i almene bebyggelser – på trods af forbud mod hundehold. 

Som ejer af en psykiatrisk servicehund har du altså ret til at have din servicehund boende hos dig i en almen lejebolig. 

Dette fremgår i Indenrigs- og Boligministeriets gældende bekendtgørelse (dateret 26. januar 2018) om drift af almene boliger mv.:

§ 130. Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant.”

Dog skal du altid sørge for, at have søgt dispensation til anskaffelse af kommende psykiatrisk servicehund, inden du anskaffer dig en hund.

Din psykiatriske servicehund skal dog være specialtrænet til at hjælpe dig. 

Der er ingen fastsatte regler om, hvor og hvordan din hund er trænet, eller at du skal være visiteret efter serviceloven, for at have modtaget en servicehund. Heller ingen forbydende regler rammer dig, hvis du selv betaler for din servicehund.

Vær dog opmærksom på, at hver sag vurderes individuelt.

Læs et uddrag af Boligminister, Christian Rabjerg Madsens vejledende svar fra 9. juni 2022, ved henvendelse vedrørende dette:

“(….) Det vil typisk fremgå af ejendommens husorden eller af lejeaftalen, om husdyrhold er tilladt i ejendommen. 

For så vidt angår almene boliger er der dog en særlig regel om servicedyr i § 130 i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 om drift af almene boliger m.v. Efter denne be-stemmelse har personer med en vedvarende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et sådant, uanset bestemmelser i en husorden der måtte forbyde dyrehold. 

Et servicedyr er i bestemmelsen defineret som en fører- eller servicehund, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for de i bestemmelsen angivne personer. 

Der er ikke fastsat nærmere regler om, hvordan hunden skal være trænet, og der stilles ikke krav om, at brugere af servicehunde skal have udleveret et officielt ID på, at hunden er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, kan således også være en servicehund. 

Der er endvidere ikke fastsat regler om, at beboere i almene boliger skal være visiteret eller bevilget efter serviceloven til at modtage en servicehund. 

Det vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om de i bekendtgørelsen stillede krav er opfyldt. Opstår der uenighed mellem udlejeren og lejeren herom, vil afgørelsen af spørgsmålet henhøre under domstolene.” 

Artikel i magasinet, “Danske Udlejere”, Oktober 2022.

Få godkendt din psykiatrisk servicehund i din boligforening

Vi hjælper dig gerne på vej med at få godkendt hund i din boligforening. Vi har derfor samlet nogle gode råd og guides til dig nedenfor.
 
Hvis du bor et sted, hvor du ikke må have hund, er det vigtigt, at du søger en dispensation INDEN du anskaffer dig en hund. Når du ansøger om dispensation, skal du være opmærksom på: 
 
  • at hunden ikke er certificeret når du påbegynder træningen.
  • at du undersøger, hvilke oplysninger boligselskabet kræver af dig i din ansøgning.
 
Der er skrivelser fra boligministeriet, en dom fra ligebehandlingsnævnet og en beskrivelse til boligforeninger, der måske kan hjælpe her på siden”
Picture of Koordinator, Trine Bargmann

Koordinator, Trine Bargmann

Har du spørgsmål? Kontakt vores koordinator, Trine Bargmann.