Træning igennem Trinitas

TRÆNING IGENNEM TRINITAS

Hos Trinitas udfører vi certificeringen af hund/ejer. Som udgangspunkt ejer vores brugere allerede selv hundene, der skal bruges i træningsforløbet. Men vi bistår gerne i processen der finder sted i anskaffelsen af en hund.

Vores bruger betaler dog selv for anskaffelsen, og står selv for økonomien omkring det daglige hundehold – dyrlæge, forsikringer, foder, træning osv.

Tilknyttet psykolog
Ved træning af en psykiatrisk servicehund skal der indgå faglighed omkring træning af selve hunden, men også en forståelse indenfor den psykiatriske diagnose der optræder hos ejeren af hunden.

Netop derfor har Trinitas tilknyttet en psykolog, der blandt andet kan bistå trænerne, i at opnå den forståelse der skal til for at agere hensigtsmæssigt i træningssituationer.

Offentlighedstest/Certificering

Hund og ejer skal trænes op til, at skulle bestå en offentlighedstest. En bestået offentlighedstest svarer til et certificeringsbevis og kvalificerer til et psykiatrisk service- eller terapihundedækken til hunden samt certificerings- og ID-kort til ejeren.

Din hund kan blive certificeret når den er blevet 2 år gammel.

Certificering udstedes såfremt alle de obligatoriske testelementer i offentlighedstesten bestås. Der gives en bestået/ikke bestået vurdering af de enkelte elementer samt en samlet kommentar på testudførelsen. Ekstraordinære testelementer kan inddrages såfremt testleder er gjort opmærksom herpå senest en måned inden testens udførelse.

Offentlighedstesten til psykiatrisk servicehund kan ses og downloades her.

Testen til terapihund kan ses og downloades her.

Pris for bestået offentlighedstest/certificering: 1.500 kr.
Pris for testleders deltagelse: 375 kr./timen + 2,00 kr. pr. kørt km.

Inden træningen

EN DIAGNOSTICERET VEDVARENDE PSYKISK LIDELSE *(gælder ikke terapihunde)
For at du kan komme i betragtning til at få din hund certificeret som psykiatrisk servicehund hos Trinitas, skal du have en diagnosticeret vedvarende psykisk lidelse.

Du skal ikke betale for, at dokumentere din diagnose. Det er nok, at fremvise en kopi af din diagnose, fx fra din læge, psykiater eller sundhed.dk

HUNDEN
Du skal have en hund, som er godkendt af Trinitas. Når Trinitas godkender din hund foregår det som en indledende samtale med en træner, der er tilknyttet Trinitas. Her ser træneren hund og ejer an og vurderer om hunden er egnet, og om den har de rette forhold og betingelser.

Samtalen vil typisk tage omkring 1 time.

Pris: 375 kr./timen + 2,00 kr. pr. kørt km.

HAR DU IKKE EN HUND?
Så kan vi i Trinitas hjælpe dig med af finde en. Kontakt os og hør nærmere.

Pris: 375 kr./timen + 2,00 kr. pr. kørt km.

Træningen

Under en indledende samtale med en af vores Trinitas-trænere, vil træneren vurderer din hund, jeres forhold og hvad der skal trænes specielt på, udover bil/bus/tog, café og butikstræning*. Træneren vil være din træner under hele dig og din hunds certificeringsforløb. Bruger og træner aftaler her selv forløbet.

Det er desværre ikke muligt at give et præcist overslag på, hvad det vil koste for at få trænet en hund op til certificeret psykiatrisk servicehund. Der er rigtig mange faktorer der spiller ind. Nogle ejere kan fx selv træne med få tips fra træneren, andre skal have meget hjælp. Hunden kan være trænet på forhånd, eller slet ikke.

GRUNDTRÆNING
Har du en voksen hund anbefaler vi, at der startes op med almindelig træning på hold. Det er en god måde at styrke og arbejde på samspillet mellem hund og ejer. Men dette aftales med din træner.

Har du hvalp, anbefaler vi der der startes op med almindelig hvalpetræning, og derefter unghunde- træning på hold. Det er vigtigt hunden får en god og sikker grundtræning, læring omkring andre hunde og mennesker og, at samspillet mellem ejer og hund udvikles og styrkes.

Du kan vælge hold hos en af Trinitas’ tilknyttede trænere. Vi har trænere rundt i hele landet. Du kan også vælge hold hos anden træner, fx dit lokale DCH hold eller lignende.

Da holdene er private (både hos Trinitas’ tilknyttede trænere og andre trænere), er prisen ikke fastsat af os. Den ligger normalvis mellem 800,00 kr.-1.500,00 kr.

TRÆNING TIL PSYK. SERVICEHUND/EKSTRATRÆNING

Ekstratræningen varetages af din tilknyttede Trinitas-træner. Her vil der blive trænet håndtering af bil/bus/tog, café, butikstræning og lignende*.

Træner du med hvalp vil I kunne begynde ekstratræningen når den ca. er 1,5 år gammel. Dette aftales dog med den træner, du er tilknyttet.

Pris: 375 kr./timen + 2,00 kr. pr. kørt km.

*Træning af bil/bus/tog, café + butikstræning gælder ikke terapihunde,

Opfølgning

Din psyk. servicehund skal recertificeres hvert 2. år, for at kunne opretholde dens certificering.

Her varierer prissætningen afhængigt af, om der er tale om en decideret recertificering eller en fuld certificering. Prislejet ligger mellem DKK 375,- til DKK 1.500,-.

For at vedligeholde certificeringen af din psyk. servicehund skal du have et fast medlemsskab af Trinitas – service- & terapihunde.

Et Trinitasmedlemsskab koster 150 kr./årligt.

Spørgsmål

Spørg endelig ind, hvis I står med en konkret bruger.

Med venlig hilsen – på vegne af Trinitas
Trine Bargmann – Sekretær og bestyrelsesformand
mail@trinitas-st.dk