Terapihund

TERAPIHUND

Hvad er en terapihund?

En terapihund er en hund, som ikke hjælper sin ejer, men andre mennesker i samarbejde med ejeren. Ejeren kan være en fagperson fx en psykolog, men kan også være en almindelig person, som udbyder hundens service til andre. Det kan fx være som bisidder til et møde på kommunen.

I Danmark bruges hunde ikke så ofte som terapeutiske assistenter som de gør i eksempelvis USA og England, men en del forskning tyder på, at der kan være store fordele herved.

Hvordan ser processen omkring certificeringen ud?

Processen omkring anskaffelsen- og træningen af en terapihund, kan groft skitseres således:

  1. Du skal have en hund, som er godkendt af Trinitas. Har du ikke en hund, kan Trinitas hjælpe dig i processen omkring anskaffelsen af en.
  2. Du og din hund skal indgå i et skræddersyet træningsforløb, for at få din hund trænet op til certificering som terapihund.
  3. Din hund skal bestå en offentlighedstest/certificering. En bestået offentlighedstest svarer til et certificeringsbevis og kvalificerer til et psykiatrisk service- eller terapihundedækken til hunden samt certificerings- og ID-kort til ejeren.
  4. Du skal have et fast medlemsskab hos Trinitas, så din hunds certificering kan vedligeholdes.

Du kan læse mere om træning igennem Trinitas samt vores prissætning her.

Kan min hund blive terapihund?

For at opnå titel som terapihund gennem Trinitas – service- & terapihunde, må hund og ejer bestå en tilpasset test.

Testen til terapihund kan ses og downloades her.

Hvordan for jeg besøg af en terapihund?

Kontakt Trinitas og hør nærmere på mail@trinitas-st.dk.