Offentlighedstest

OFFENTLIGHEDSTEST

For at, en hund kan karakteriseres som en psyk. servicehund, må den og dens ejer bestå en offentlighedstest. En bestået offentlighedstest svarer til et certificeringsbevis og kvalificerer til et psykiatrisk service- eller terapihundedækken til hunden samt certificerings- og ID-kort til ejeren.

En hund kan blive certificeret når den er blevet 2 år gammel.

Certificering udstedes såfremt alle de obligatoriske testelementer i offentlighedstesten bestås. Der gives en bestået/ikke bestået vurdering af de enkelte elementer samt en samlet kommentar på testudførelsen. Ekstraordinære testelementer kan inddrages såfremt testleder er gjort opmærksom herpå senest en måned inden testens udførelse.

Offentlighedstesten til psykiatrisk servicehund kan ses og downloades her.

Offentlighedstesten til terapihund kan ses og downloades her.

Pris for bestået offentlighedstest/certificering: 1.500 kr.
Pris for testleders deltagelse: 375 kr./timen + 2,00 kr. pr. kørt km.