Bestyrelse og frivillige

Bestyrelse og frivillige

Trinitas er en forening drevet af en bestyrelse og frivillige ildsjæle, som alle kender til, den effekt hunde kan have på ens psyke- og velvære.

 

Bestyrelse

Trine Bargmann
Bestyrelsesmedlem og trænerudvalgsmedlem

“Jeg er uddannet hunde adfærdsbehandler og – træner, en 3 årige uddannelse, gennem Alpha adfærdscenter. Jeg har gennem min uddannelse kunnet se hvilken betydning hundene har på os mennesker, både som “hjælpere”, som gode “venner”, og hvilket forhold man kan opnå, når man respektere hunden for den den er. Jeg har set vigtigheden i at kunne kommunikere med sin hund, både for sammenholdet skyld, og hvor meget man den vej kan hjælpe sin hund gennem livet.

Jeg har på egen krop mærket hvad det gør ved én, at have et ansvar, at have en ven at dele glæder og sorger med, at have en der bare er der uanset hvad.

Jeg synes det er fantastisk, at kunne være med til at bringe denne glæde videre til andre med behov for hjælp.”

 


Line Kollerup Oftedal
Bestyrelsesmedlem og trænerudvalgsmedlem

“I 2002 stiftede jeg, sammen med min anden halvdel, Alpha HundeadfærdsCenter, der indtil 2017 fungerede som platform for mit virke som hundetræner og -adfærdsterapeut, rådgiver, underviser og foredragsholder. Siden 2006 har jeg været involveret i træningen af (psyk.) servicehunde. Jeg er desuden Cand.mag. i Anvendt Filosofi og arbejder pt. som forskningsassistent ved Center for Anvendt Filosofi, AAU.

Mit ønske med foreningen er at kendskabet til psyk. servicehunde og deres mennesker udbredes og at den generelle viden herom øges. Desuden ønsker jeg, at vi får sat fokus på den tilgang til træningen og erhvervelsen af servicehunde som vi har valgt. En tilgang, som vi oplever giver mening hele vejen rundt.”

 

Lone Thomsen
Suppleant og trænerudvalgsmedlem

“Jeg er uddannet hundetræner og adfærdsbehandler. Det er blandt andet på grund af forholdet til min egen hund og de erfaringer og oplevelser vi har haft sammen, at jeg har valgt at engagere mig i denne forening. Jeg håber også at kunne gøre en forskel i de kommende Trinitas brugeres liv og hverdag, såvel hund som ejer. Jeg mener at både hund og ejer kan drage stor nytte af hindanden og øge deres begges livskvalitet. Det har stor betydning for mig at hundene der er tilknyttet Trinitas har det godt både psykisk og fysisk og at der bliver trænet med positive metoder.”

 

Karina Hindborg
Suppleant og trænerudvalgsmedlem

“Jeg er uddannet hundeadfærdsrådgiver og træner og arbejder på et dyreinternat, der formidler dyr til nye hjem. Tilknytningen imellem dyr og mennesker har altid haft min interesse og jeg er stolt over at være en del af et team, der har fokus på at hjælpe mennesker på hundens præmisser. Hos min familie og jeg, fylder Grand Danois’en Nanna godt, både i hundekurven og i vores hjerter!”

 

Frivillige

 

Kamilla Regel Poulsen
Online kommunikation

“Jeg er meget glad for hunde, og i kontakten med min egen hund har jeg mærket, hvor meget det kan betyde for mit mentale overskud. Det har gjort mig nysgerrig på, hvor stor forskel forholdet mellem hund og menneske kan gøre – også for mennesker, som er særligt sårbare, og som har særlige behov. Derudover er jeg uddannet i virksomhedskommunikation og har kastet min kærlighed, primært på webkommunikationens mange muligheder.”

Jakob Wilbrandt
Webansvarlig

“Jeg er uddannet KaosPilot og det er i forbindelse med denne uddannelse at jeg har været med i opstarten af Trinitas. Jeg har været engageret, som formand, i Trinitas både af professionelle og personlige årsager. Jeg er imidlertid trådt tilbage som formand, men står nu for vedligeholdelse af hjemmesiden. Jeg har en stor forkærlighed for hunde, og har på egen krop oplevet hvordan de har gjort mig i stand til ting som jeg ikke troede jeg kunne. Denne oplevelse gav mig blod på tanden. Jeg fik lyst til at kunne videreformidle denne oplevelse til andre.”