For kommuner

NYTTIG INFO

Som kommune er der mange gode grunde til, at bevillige dele eller hele processen omkring anskaffelse af en psykiatrisk servicehund:

  • En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at udvikle sig selvstændigt og blive en aktiv del af samfundet, fx på sigt at kunne flytte hjemmefra, tage en uddannelse, varetage et arbejde etc.
  • En psykiatrisk servicehund kan give borgeren mulighed for at leve et liv som andre mennesker på samme alder. Dvs kunne varetage hverdagens gøremål selvstændigt, bl.a. tage til lægebesøg, gøre brug af offentlig transport, handle ind i dagligvarebutikker/shoppe, gøre brug af kommunens kulturelle tilbud og deltage i sociale aktiviteter.
  • En psykiatrisk servicehund kan mindske og forebygge tilbagefald hos en borger. Tilbagefald kan bevirke, at borgeren isolerer sig selv, udvikler psykotiske symptomer og mister evnen til, at tage initiativ.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os på mail@trinitas-st.dk

 

Hjælpemiddel i forbindelse med varigt nedsat psykisk funktionsevne

Ankestyrelsen har pr. 20/9 – 2018 præciseret reglerne for tildeling af (psyk.) servicehunde. Med udsendelse af principafgørelse 49-18 er der taget stilling til, hvornår der kan bevilges en servicehund som et hjælpemiddel til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Endvidere er der i afgørelsen taget stilling til, om der kan bevilges træning af borgers egen hund til servicehund.

Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at:

  • En hund der er særligt trænet til at afhjælpe en borgers nedsatte funktionsevne er en servicehund, der kan bevilliges som et hjælpemiddel. En servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning til servicehund. Dvs. En hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk funktionsevne er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, er også en servicehund.
  • Når borgers egen almindelige hund gennemgår træning til servicehund, ændrer hunden karakter i servicelovens forstand. Hunden går fra at være omfattet af begrebet sædvanligt indbo til at have til formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Selv om hunden ikke er udvalgt og særligt trænet fra hvalp med det formål at afhjælpe en nedsat funktionsevne, kan det ikke udelukkes, at den på et senere tidspunkt kan trænes til servicehund. I den situation er det træningen af hunden, som kommunen kan bevillige som et hjælpemiddel.

Se hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203060