Trinitas-boern-og-psykiatriske-servicehunde

Børn og psykiatriske servicehunde

En hjælpsom sjæleven på fire ben.

Er børn og psykiatriske servicehunde en mulighed?

Børn med autisme, ADHD og andre psykiske udfordringer kan have stor gavn af en hund i hjemmet. Hunden vil kunne give dem ro og aflede dem fra det, der er svært.

Vi certificerer ikke hunde til børn under 18 år (se nedenfor hvorfor), men vi hjælper gerne dit barn med at finde træningsmuligheder i nærheden af, hvor I bor, så dit barn kan få glæde af den gavnlige effekt hunden kan have. Dit barn kan gennem den rette træning lære hundens signaler at kende og på den måde få hjælp af hunden. 

Lær hundens signaler at kende

Det vigtige i denne relation er, at dit barn og du, som forælder, lærer at tyde hundens signaler, så I benytter jer af den fine empati, hunden er udstyret med. Hunden fornemmer, når der er noget på færde og prøver så at give et signal til, at dit barn skal passe på sig selv. Hunden opfanger signaler fra dit barn, når dit barn har det godt, mindre godt, og skidt, ligesom vi andre kan mærke det, men hunden er bare mere fintfølende.

Hunden har en masse signaler, den benytter sig af for at få din opmærksomhed, såsom:

  • Lægge sig på skødet
  • ”kysse”
  • Pive
  • Vimse omkring

Der er altid en mening med hundens adfærd – den er ikke ulydig for sjov skyld. Hunden bruger det, du opfanger og reagerer på, og dermed får dit barn og dig en læring i, hvad der fungerer for jer. Jo hurtigere dit barn tyder sin hunds signaler, jo hurtigere kan dit barn hjælpe sig selv.

OBS! Redskaberne til hvordan dit barn kommer ud af angsten igen eller ikke kommer i den, er noget I skal have hjælp til fra dit barns behandler (læge, psykolog, psykiater).

Trinitas-boern-og-hunde_photo-credit-leah-kelley

Certificering af psykiatrisk servicehund efter 18 år

Vores forening certificerer ikke hunde til børn/unge under 18 år, da vores rammer, udover en diagnosticeret vedvarende psykiatrisk lidelse, også skal indeholde daglige udfordringer som indkøb, offentlig transport, uddannelse/job – og da disse elementer ikke er et ansvar børn/unge har, må vi vente til de fylder 18 år. Hunden skal være to år, før vi certificerer den. Er dit barn derfor tæt på 18 år og hunden omkring de to år, kan træningen sagtens begynde, så det kun er de specielle serviceelementer (butik, transport osv.), der mangler at blive trænet inden selve certificeringen. Vores certificering er internationalt anerkendt.
Picture of Koordinator, Trine Bargmann

Koordinator, Trine Bargmann

Har du spørgsmål til børn og psykiatriske servicehunde? Kontakt vores koordinator, Trine Bargmann.