Velkommen

Psykiatrisk servicehund

Hvad er en psykiatrisk servicehund?
Kan jeg bruge min hund?
Kan jeg få en psykiatrisk servicehund?

Læs mere

En frivillig forening!

Vi gør opmærksom på at foreningen er frivilligt drevet.
Vi får mange henvendelser og må tage dem hen ad vejen.
Vi takker for din forståelse.

Terapihund

Hvad er en terapihund?
Kan jeg bruge min hund?
Kan jeg få besøg af en terapihund?

Læs mere

STORT NYT! Ankestyrelsen med en principafgørelse: Fastslår at en servicehund også kan være en hund der yder psykisk støtte

GODT NYT! En princip afgørelse fra ankestyrelsen der direkte siger:
“Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne… En hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp med henblik på at afhjælpe en nedsat psykisk funktionsevne er en servicehund. En almindelig hund, der gennemgår særlig træning med henblik på at kunne afhjælpe borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, er også en servicehund.”

Se hele afgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203060

Støt Trinitas med en donation – det vil være enormt værdsat.

  • Donation

    50 DKK500 DKK
    Vælg muligheder

Værdi for menneske, hund og samfund!

Trinitas – service- & terapihunde, er en socialøkonomisk forening, der varetager træning og certificering af psykiatriske servicehunde,
terapihunde og læsehunde til glæde og gavn for både menneske, hund og samfund.